Ondernemers Not-for-profit Organisaties Particulier
Producten Dashboard Organisatie Nieuws Contact

“Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk zijn het best voorbereid op de verwachte groei in het aantal EV's”

Leaseplan EV Readiness Index

Leaseplan onderzocht voor 22 Europese landen wat de ontwikkelkansen zijn voor elektrische mobiliteit. De resultaten staan in de 2019-editie van de EV Readiness Index van Leaseplan.

Alle Europese landen laten een verbeterde score zien ten opzichte van vorig jaar. Vooral de beschikbaarheid van nieuwe EV-modellen met een groter bereik en een verbeterde laadinfrastructuur dragen hieraan bij. De mate van verbetering varieert wel sterk per land. Noorwegen, Nederland, Zweden en Oostenrijk zijn er helemaal klaar voor.

Nederland staat bovenaan als het gaat om het absoluut aantal publieke laadpalen, eind 2018 ruim 83.000. Dat zijn er bijna 5 per duizend inwoners, en ook dat is een topscore. Het marktaandeel van EV's in Nederland is ruim 5%.

Je kunt het hele rapport hier bekijken.

Bekijk

“Een eigen auto voor de deur klinkt zo vanzelfsprekend. Maar auto's staan gemiddeld 23 van de 24 uur stil.”

Stientje van Veldhoven, Staatssecretaris I&W

Green Deal Autodelen II ondertekend

OnzeAuto heeft op 4 oktober met 40 andere partijen de Green Deal Autodelen II ondertekend. Samen met gemeenten, provincies, leasebedrijven, deelautoaanbieders, Stichting Natuur en Milieu, BOVAG en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zetten we ons in voor een gedeeld doel: 100.000 deelauto's en 700.000 gebruikers van deelauto's in 2021. Op dit moment zijn er zo'n 41.000 deelauto's en 400.000 autodelers.

Het delen van auto's scheelt parkeerruimte. Autodelers maken bovendien bewuster gebruik van de auto, wat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving tot een CO2 besparing leidt van 8 tot 13%. De impact van de elektrische auto's van OnzeAuto zijn uiteraard aanzienlijk hoger, zeker als met groene energie geladen wordt. Het bewuster gebruik van de auto komt verder de bereikbaarheid ten goede. De noodzaak tot maatregelen is groot. Alleen al in de randstad komen er de komende 10 jaar 500.000 mensen bij.

Bekijk

“Over 13 jaar, in 2030, rijden automobilisten 100% elektrisch en delen hun auto met vrienden, familie en buurtgenoten”

Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie

Schoner, minder, anders

Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace concluderen glashelder: het is alle hens aan dek om de uitstoot van de vervoerssector zo snel mogelijk omlaag te brengen. Hiervoor is een volledig maatregelenpakket noodzakelijk en heeft Nederland niet de luxe om te wachten op ingrijpen vanuit Europa of autonome marktontwikkelingen. We moeten zelf aan de slag, en wel nu.

In het bijgaande visiedocument "Op weg naar een duurzame vervoerssector in 2030" leggen ze dit uit.

Bekijk

Nieuwsbrieven

laatste

Met OnzeAuto het voorjaar in ...