Ondernemers Not-for-profit Organisaties Particulier
Producten Dashboard Organisatie Nieuws Contact
OnzeAuto Producten Starten van deelinitiatief

Wij helpen deelinitiatieven van de grond af op te bouwen en operationeel te krijgen. Met minimale risico’s, en maximaal resultaat.

onze

We ondersteunen bij het structureren en inrichten van een deelinitiatief, bijvoorbeeld met een exploitant die een deelkring faciliteert of een coöperatie die het deelinitiatief wil sturen en beheren. Maar in alle gevallen met een kring van actieve deelnemers, omdat het accent ligt op delen van auto’s, niet op huren. Samen delen is in onze ervaring immers socialer, leuker, goedkoper en effectiever!

We bieden ondersteuning bij het werven en contracteren van lokale gebruikers. Dat doen we met behulp van een online omgeving, met opmaak naar eigen wens en smaak, en slimme inzet van digitale media.

We bieden een online omgeving waarin gebruikers zich kunnen aansluiten bij een deelinitiatief. In een eigen online omgeving kunnen zij de gebruikersovereenkomst, de gebruikersvoorwaarden, de gebruikershandleiding en andere nuttige informatie raadplegen. Ook kunnen zij hierin hun (adres)gegevens wijzigen.

We bieden de mogelijkheid om de geldigheid van het rijbewijs van gebruikers, bij eerste aanmelding, automatisch te laten toetsen

We bieden ondersteuning bij het informeren van gebruikers, zodat zij voor hun eerste rit goed geïnformeerd zijn over het gebruik van elektrische deelauto’s

We ondersteunen deelinitiatieven bij het inrichten van lokale coördinatie en beheer. Hiermee kan het deelinitiatief voor het grootste deel door de groep zelf worden gerund. Precies zoals wij autodelen voor ons zien.