Onze Producten Onze Auto’s Onze Voorbeelden Onze Organisatie Vragen

PRIVACYVERKLARING

OnzeAuto B.V., kortweg OnzeAuto, stimuleert en ondersteunt het delen van elektrische auto’s. In het kader van onze dienstverlening, in samenwerking met andere organisaties en bedrijven, verzamelen en gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze verklaring geven wij aan om welke gegevens het gaat, en met welk doel wij de gegevens verzamelen en verwerken. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 februari 2018.

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het volgende emailadres: samenslimrijden@onzeauto.com.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het contact met OnzeAuto en bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij kiest te gebruiken, kunnen daarbij één of meerdere van onderstaande gegevens verwerkt worden:

 1. Volledige naam
 2. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 3. Mobiel telefoonnummer
 4. e-Mailadres
 5. IBAN rekeningnummer
 6. Nummer rijbewijs
 7. Geboortedatum
 8. Kentekenplaat en overige bestelgegevens van de leaseauto
 9. Bedrijfsgegevens: naam, adresgegevens, KvK nummer, contactpersoon en telefoonnummer
 10. Gebruikersnaam en inloggegevens
 11. Informatie over het verwachte gebruik van een deelauto, gemiddeld per week, die je zelf opgeeft
 12. Technische gegevens, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag
 13. Gegevens over locatie en gebruik van de deelauto.

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt:

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partijen voor het aanbieden en uitvoeren van de leaseovereenkomst, het aanbieden, plaatsen en onderhouden van laadinfrastructuur, het ondersteunen bij het delen van de auto, en de afhandeling van betalingen. Elke partij is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens die zij ontvangt en beheert in het kader van de dienstverlening. In het geval dat de leasemaatschappij genoodzaakt is een auto bij een gebruiker terug te halen, zal OnzeAuto de (contact)gegevens van de gebruiker met de leasemaatschappij delen.
De deel-app, die OnzeAuto aanbiedt, kan via de appstore van derde partijen gedownload worden. OnzeAuto heeft geen invloed op welke persoonsgegeven de aanbieder hiervan verwerkt, en waarvoor. OnzeAuto raadt je aan de relevante privacyverklaring van de desbetreffende aanbieder te lezen. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met behulp van de deel-app, worden jouw locatiegegevens via GPS verzameld. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd op het moment van downloaden van de deelapp. Deze gegevens kunnen tevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de door ons gebruikte navigatie-kaartensoftware, zoals Google Maps, en de gegevens kunnen daarmee ook gebruikt worden door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. OnzeAuto heeft hier geen invloed op. OnzeAuto raadt je aan de relevante privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders te lezen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende contactmomenten en vanuit verschillende bronnen met elkaar combineren om communicatie toe te snijden op jouw specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de elektronische nieuwsbrief, of gerichte aanbiedingen, die we jou zouden willen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Je kunt via ons mailadres samenslimrijden@onzeauto.com contact met ons opnemen om je gegevens in te zien. Je kunt dan ook aangeven welke gegevens je graag verwijderd wilt hebben. Om misbruik te voorkomen zullen we je bij een verzoek tot inzage of wijziging van gegevens, vragen je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 februari 2018.