Particulier Coöperaties Overheid Werkgevers Vastgoed
Zo werkt autodelen Onze initiatieven Nieuws Over ons

Deelmobiliteit in jouw gemeente

Veel gemeenten staan voor de uitdaging méér ruimte te creëren om te leven en duurzaamheid bij bewoners te stimuleren. OnzeAuto helpt gemeenten om duurzame mobiliteit op de kaart te zetten. En zoals we weten: goed voorbeeld doet volgen. Medewerkers delen natuurlijk mee!

Goed voorbeeld doet volgen

Gemeenten in Nederland dragen elektrisch autodelen vrijwel zonder uitzondering een warm hart toe. Aanbieders van gedeelde mobiliteit kunnen daarom vaak rekenen op ondersteuning bij communicatie en het organiseren van laad- en parkeerplekken.

Maar er kan veel meer! OnzeAuto helpt gemeenten om duurzame mobiliteit op de kaart te zetten. Als medewerkers van de gemeente gebruik maken van de elektrische deelauto’s, stimuleert de gemeente het deelinitiatief zonder dat de mobiliteitskosten voor de gemeente stijgen. Zo eenvoudig kan het zijn om woorden om te zetten in daden. OnzeAuto helpt ook jouw gemeente graag op weg.

Voordelen voor jouw inwoners

Elke deelauto vervangt 4 van jullie eigen auto’s. Dat zijn vooral auto’s die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden. Met deelmobiliteit verminder je het aantal benodigde parkeerplekken en de beschikbare ruimte die vrijkomt kan veel groener worden ingericht.

Meer ruimte voor groen

Elke deelauto vervangt 4 van jullie eigen auto’s. Dat zijn vooral auto’s die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden. Met deelmobiliteit verminder je het aantal benodigde parkeerplekken en de beschikbare ruimte die vrijkomt kan veel groener worden ingericht.

Een elektrische auto maakt geen geluid en vermindert de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. En als je deelt, hoeven er ook minder auto’s geproduceerd te worden. Zo dragen jullie samen actief bij aan een duurzame toekomst.

Een gezondere leefomgeving

Een elektrische auto maakt geen geluid en vermindert de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. En als je deelt, hoeven er ook minder auto’s geproduceerd te worden. Zo dragen jullie samen actief bij aan een duurzame toekomst.

De kosten van een eigen auto zijn vaak flink, zonder dat autobezitters dit doorhebben. En dat terwijl de meeste auto's een groot deel van de dag stilstaan. Met deelauto's besparen bewoners veel kosten, elke maand weer. Zo zijn wegenbelasting en verzekering inbegrepen, net als alle laadkosten.

Voordelig

De kosten van een eigen auto zijn vaak flink, zonder dat autobezitters dit doorhebben. En dat terwijl de meeste auto's een groot deel van de dag stilstaan. Met deelauto's besparen bewoners veel kosten, elke maand weer. Zo zijn wegenbelasting en verzekering inbegrepen, net als alle laadkosten.